Nevěřte, že pro štěňata odchovávaná bez matky je nejlepší kozí mléko. Není... První potravou, kterou přijímají novorozená mláďata savců, je mléko. To je svým způsobem unikátní tekutina, obsahující v patřičném množství a vzájemném poměru nejen všechny základní živiny, proteiny, lipidy (tuky) a glycidy (sacharidy), ale i vitaminy a minerálie, které mládě potřebuje k životu, a také látky ochraňující je před různými onemocněními. Složení mléka různých savců je druhově specifické, liší se obsahem tuku a laktózy (mléčného cukru). Při určitém zjednodušení lze rozlišit dva typy, mléko kopytníků a mléko šelem. Liší se tím; že v mléce kopytníků je hlavním zdrojem energie laktóza, látka náležící po chemické stránce mezi glycidy (sacharidy), v mléce šelem plní tutéž úlohu tuk. Mléko kopytníků je bohaté na laktózu a relativně chudé na tuk, kdežto mléko šelem je právě naopak bohaté tukem a chudé laktózou.
Názorně to dokládá srovnání konkrétních hodnot. V mléce krávy je kolem 4,7 % laktózy a 3,2 – 4 % tuku, v mléce kozím je asi 4,5 % laktózy a 2 – 5,9 % tuku. Naproti tomu mléko feny obsahuje pouze 3,1 % laktózy, ale 9 – 9,3 % tuku. Mléko kozy tudíž nemá v porovnání s mlékem krávy pro štěně žádné výhody. Má pouze stejné nevýhody.
Fyziologie trávení mléka je u mláďat různých druhů savců odlišná tak, jak se liší složení této tekuté stravy. Jeho efektivita závisí na trávicích enzymech, kterými organismus disponuje. Zažívacímu traktu mláděte šelmy vyhovuje nejlépe mléko vlastního živočišného druhu. Špatné je, když musí přijímat neupravené mléko kopytníka, ať skotu, kozy nebo ovce. Taková potrava může vyvolat různě závažné zažívací potíže, které se zpravidla projeví průjmem. Štěněti psa nevyhovuje kravské mléko stejně jako mléko kozí nebo ovčí pro vysoký obsah laktózy. Příčinou průjmového onemocnění pak není tuk, ale právě nadbytek laktózy.
Štěně nedokáže mléčný cukr dokonale strávit ve větším množství, než je vlastní jeho organismu. Chybí mu v zažívacím traktu odpovídající množství specifického enzymu laktázy, který štěpí laktózu a činí ji
pro organismus využitelnou. Individuální přizpůsobivost (adaptabilita) umožňuje tu a tam některému štěněti, jehož organismus je obdařen značnou mírou této schopnosti, přijímat neupravené kozí nebo kravské mléko bez větších trávicích obtíží. Převážná většina štěňat však velkou mírou této schopnosti neoplývá. Některá jsou přizpůsobivější, jiná méně přizpůsobivá, každé podle svojí genetické individuality.
Jedno snáší neupravené (nedelaktozované) kozí či kravské mléko, pokud je dostává od nejútlejšího věku pravidelně každý den, celkem dobře, jiné není vůbec schopno je jako náhradní stravu akceptovat. K odchovu štěňat bez matky by mělo být použito z důvodů preventivních vždy pouze dokonale delaktozované kravské mléko výrobcem výslovně určené „pro štěňata od 1. dne života“. To bývá obohaceno o vitaminy v množství jim vyhovujícím, a aby bylo biologicky plnohodnotnou stravou (obsahující nespecifické obranné látky), může být doplněno přípravky s obsahem lyofilizovaného (mrazem ve vakuu sušeného) kravského kolostra (mleziva), které štěňatům nikterak nevadí a v plném rozsahu i u nich plní svoje biologické poslání, zvyšuje jejich obranyschopnost.

Zdroj: Svět psů, Ivan Stuchlý, SP 07/2016


 

© 2017 Arcana Dei. Www pro chovatele. Foto: Jana Hnátková

Tvorba stranek pro chovatele